ways to pronounce potato

dennys:

 • Potato
 • Potahto
 • Potayto
 • Potaito
 • Potatatatato
 • Popotatato
 • Potayyyyto
 • Potayediggstho
 • Potattoo
 • Potutu
 • Tater
 • Potater
 • Poteeter
 • Potattedto
 • Poratatattat
 • Pootaterto
 • Playdough
 • Poughkeepsie
 • Partisan
 • Party 
 • Tomato